Alternatif ve tamamlayıcı tıbbın yerel olduğu, daha ucuz olduğu ve paramızın ülkemizde kalmasını sağladığı savları doğru mudur?

Alternatif veya tamamlayıcı denen tıp ucuz değildir. 3 Mayıs 2017’de internette yayınlanan bir rapora göre, 2018 yılı içinde tüm dünyada alternatif tıp pazarı hacmi 59.76 milyar dolardır (Complementary And Alternative Medicine Market Size, Share & Trends Analysis Report By Intervention “Botanical, Acupuncture, Mind, Body, Yoga”, By Distribution “Direct Contact, E-training”, And Segment Forecasts, 2019 – 2026. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis).

Ayrıca etkinliği kanıtlamayan sözde sağaltım yöntemlerine para ayrılması savurganlıktır. Ülkemizde bu pazarın kontrol altına alınması ve vergilendirmesi daha zordur. Bu nedenle kayıt dışı pazarda dönen bu paranın nerelerde kullanıldığını asla bilemeyiz.

Prof. Dr. Okan Kuzhan

Paylaş