Kendi Kendinizin Doktoru Olmaya Çalışmayın

Günümüzde toplumda en önemli şey, bilgidir. Ancak internette oluşan bilgi havuzu, içinde hem doğru bilgileri hem de yanlış bilgileri barındırıyor. Bu dağınık bilgi bombardımanı içinde faydalı ve doğru olan bilgileri almanın zorluğuna dikkat çeken Prof. Dr. Okan Kuzhan, “İnternet bilgilerine dayanarak kişi kendi kendinin doktoru olmaya çalışmamalı” diyor. Bu bilgileri yönetmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Okan Kuzhan, sözlerine şöyle devam ediyor;

“Hastalar çoğunlukla yanlış çıkarımlar, yanlış yorumlar yapıyorlar ve bu hastaların ön yargılarını düzeltmek onlara tedavi süreçlerini anlatmak daha zor oluyor. Bu da zaman kayıplarına neden olabiliyor. Ancak bu noktada, sorgulayan hastadan değil de edindiği bilgilerin doğruluğuna inanan inatçı yapıdaki hastalardan bahsettiğimizin de altını çizmemiz gerekiyor.”

Kanser tanı ve tedavi sürecinin zaman kaybına tahammülü olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Okan Kuzhan, ”Bununla birlikte uzmanlar arasında tıbbi platformlarda yapılması gereken tartışmaların kamuoyu önünde yapılmasının hastaların tıp bilimine ve doktorlarına olan güvenin de sarsılmasına neden olabiliyor. Bu nedenle özellikle tedavi sürecinde tek doğru bilgi kaynağı olarak hekimlerini kabul etmeleri ve tüm sorularının yanıtlarını kendi hekimlerinden almaları önem taşıyor.”

Prof. Dr. Okan Kuzhan

Paylaş