Kanser Nasıl Sağaltılır (Tedavi Edilir)?

 Kanserin tek sağaltım yöntemi çağdaş tıptır, bilimsel tıptır.

Çağdaş (modern) tıp deyince yalnızca bilimsel tıbbın anlaşılması doğaldır. Tek bir fizik, tek bir biyoloji olduğu gibi, tek bir tıp vardır, o da bilimsel tıptır. Dolayısıyla bu çerçeve dışına çıkan herkes şarlatan kategorisine girer” (Hüseyin Batuhan, Bilim ve Şarlatanlık, Bulut Yayınları, 1999, s.320).

Niye alternatif fizik, alternatif matematik, alternatif kimya, alternatif veya tamamlayıcı biyoloji konuşulmamakta, yalnızca alternatif ve tamamlayıcı denen tıptan söz edilmektedir.  Tamamlayıcı ve alternatif tıp, bilimsel tıp içinde bir Truva atıdır. “Tıp (mühendislik gibi) aslında pratik amaca yönelik olmakla birlikte teorik temeli olan bir bilimdir ve bu temeli ona –başta fizik ve kimya olmak üzere- biyoloji sağlamaktadır. Nitekim bugünkü aşamada “moleküler “ biyoloji tıbbın temel disiplini haline gelmiş sayılabilir. Moleküler biyolojinin genetik, fizyoloji ve immünolojiye yepyeni ufuklar açtığını, dolayısıyla, farmakolojiye yol gösterdiğini biliyoruz.

Sözün kısası, modern tıp “deneme yanılma aşamasını çoktan geride bırakmış, gerek teşhiste gerekse tedavide en duyarlı aygıt ve makinelerle iş gören, gittikçe artan bir ölçüde bilgisayarlarla çalışan, sağlık mühendisliği diyebileceğimiz güvenilir bir bilim halini almıştır” (Hüseyin Batuhan, Bilim ve Şarlatanlık, s.319).

Prof. Dr. Okan Kuzhan

Paylaş